040 911 4505 heidi@accessdesign.fi

MS ja muita hankaluuksia

Olen äidinkielen opettaja ja saavutettavuus-, ja kokemusasiantuntija Heidi Hamari-Martimo. Yritykseni Accessdesign tarjoaa verkkosivujen saavutettavuus-, palvelumuotoilu- ja kuvankäsittelypalveluja. Lisäksi tarjoan kielenkorjausta ja tekstipalveluja.

Sairastuin MS-tautiin jo opiskelijana vuonna 1992, mutta päätin kuitenkin valmistua suomen kielen opettajaksi Oulun yliopistosta, vaikka silloisen tiedon mukaan olisin keskimäärin viiden vuoden kuluessa työkyvytön ja mahdollisesti olisin pyörätuolissa ja eläkkeellä. Edessä olisi siis melkoisen synkkä tulevaisuus!

Valmistuin huippuarvosanoin vuonna 1994. Toimin 25 vuotta Oulun lukioiden ja Kempeleen yhtenäiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, vuoteen 2016 asti, vaikka vuonna 2010 sairastuin myös rintasyöpään.

Kuitenkaan en luovuttanut

Mielessäni oli perustaa yritys jo 2000-luvun alussa lasten synnyttyä. Aloitin tohtorinopinnot ja pääsin kielentutkijakouluun omarahoitteisena jatko-opiskelijana, mutta MS, rintasyöpä ja ruuhkavuodet veivät mukanaan ja opinnot ovat keskeytyksissä edelleen.

Jaksamisen sekä tasapaino- ja liikkumisvaikeuksien takia käytän pyörätuolia, mutta pystyn kävelemään kävelykepin kanssa. Tämän valinnanvapauden takia en pidä itseäni ”aitona” vammaisena, mutta en työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi terveenäkään! 

Vuosina 2016 – 2019 osallistuin Invalidiliiton Yritystä!-hankkeeseen, joka pyrki tukemaan osatyökykyisten yritystoiminnan aloittamista, verkostointia ja hyvinvointia. Täydensin yrittäjätietoja myös palvelumuotoilun (vuosina 2018 – 2019) ja saavutettavuuden verkko-opinnoilla (v. 2020), ja lisäksi suoritin yrittäjän ammattitutkinto-opinnot. Opinnoissa ja yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa olen verkostoitunut, ja viimeisimpänä minut valittiin Suomen vammaisyrittäjät Vamy ry.:n hallitukseen syyskuussa 2020. Näin voin olla pohjoisen vammaisyrittäjien äänenä myös valtakunnallisesti.

Yritysidea muotoutuu

Kymmenen vuotta pyörätuolia käyttäessäni huomasin, että erityisasiakkaiden, iäkkäiden ja lapsiperheiden tarpeet unohdetaan yrityksissä, ja erityisasiakkaat törmäävät usein fyysisiin tai digitaalisiin esteisiin, ennakkoluuloihin ja olettamuksiin. Siksi haluan jakaa tietoa ja kokemuksiani kaikille ja vaikuttaa ihmisten luontevaan suhtautumiseen, yritysten asiakaspalveluun, verkkosivujen saavutettavuuteen ja ymmärrettävään kielenkäyttöön, jotta vammaiset ja erilaiset asiakkaat otettaisiin yhdenvertaisesti huomioon.

Accessdesign– tai kaikkikokee-ajatteluni mukaan jokaisella pitää olla mahdollisuus saada palvelua ja madaltaa kuvaannollisesti kynnykset matalammiksi ja luiskat loivemmiksi. Kokosin tiedot ja havainnot koulutuksiksi ja palveluiksi, joissa tarjoan yrityksille keinoja erottua muista yrityksistä ja ottaa monenlaiset asiakkaat huomioon, järjestellä verkkokauppansa tai liikkeensä kaikille saavutettavaksi ja saada kilpailuetua saavuttaakseen asiakkaansa.

Share
Visit Us
Follow Me
Tweet
SOCIALICON

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Necessary

nimi, osoite, sähköpostiosoite
nimi, osoite, sähköpostiosoite

Advertising

Analytics

Other