040 911 4505 heidi@accessdesign.fi

MODUULI 1

SAAVUTETTAVUUSKARTOITUS JA -ANALYYSI

  • Hinta 2960e + alv
  • Tutkin verkkosivujen saavutettavuuden WCAG2.1 kriteerien,  saavutettavuusvaatimusten ja saavutettavuustyökalujen avulla ja testaan mm. näppäimistön ja ruudunlukuohjelman toimivuutta verkkosivustolla.
  • Olen suorittanut ESKEn saavutettavuuskartoittajakoulutuksen vuonna 2018 ja EdX:n verkkosaavutettavuuden W3C-opinnot keväällä 2020 
  • 1. Havaittavuus  (Perceivable)
  • 2. Hallittavuus  (Operable)
  • 3. Ymmärrettävyys  (Understandable)
  • 4. Toimintavarmuus  (Robust)
    ovat neljä periaatetta (POUR), jotka muodostavat verkkosaavutettavuuden perustan.
  • Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.1) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi ihmisille, joilla on vammoja tai rajoitteita huomioiden sokeuden ja heikkonäköisyyden, kuurouden ja huonokuuloisuuden, liikuntarajoitteet, puhevammat, valoherkkyyden ja näiden yhdistelmät. Se auttavat – mutta eivät kaikilta osin – myös henkilöitä, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia tai muita kognitiivisia rajoitteita. Nämä ohjeet kattavat verkkosisällön saavutettavuuden työpöytä- ja kannettavilla tietokoneilla, tablet-laitteilla sekä mobiililaitteilla, ja niiden noudattaminen parantaa usein verkkosivujen käytettävyyttä myös yleisellä tasolla.

Vaikka WCAG 2.0 -ohjeet säilyvät W3C:n suosituksena, W3C suosittaa WCAG 2.1:n käyttämistä, jotta saavutettavuustavoitteiden sovellettavuus tulevaisuudessa voitaisiin maksimoida. W3C myös kannustaa käyttämään viimeisintä WCAG-versiota, kun määritellään tai päivitetään verkkosisällön saavutettavuusvaatimuksia. 

Katso myös Understanding the Four Principles of Accessibility.

Share
Visit Us
Follow Me
Tweet
SOCIALICON

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Necessary

nimi, osoite, sähköpostiosoite
nimi, osoite, sähköpostiosoite

Advertising

Analytics

Other