040 911 4505 heidi@accessdesign.fi

Referenssejä

Ohjausta

Vuonna 2016 alkanut hanke oli aikaisempien haaveideni ja pohdiskelujeni ponnahduslauta yrityksen perustamiseen. Kiitos Invalidiliitolle, Neuroliitolle sekä Näkövammaisten ja Kuurojen liitolle mielenkiintoisesta ja innostavasta hankkeesta ja hankkeen tuomista verkostoista!

Yrittäjän ammattitutkinto realisoitui 2019-2020 Careerian järjestämässä Vammaisyrittäjille suunnatussa pilottikoulutuksessa, jonka esteettömät puitteet mahdollisti Näkövammaisten liiton Iiris-keskus Helsingissä. Sain tukea ja ideoita suunnitelmiini, ja sain varmuutta omaan yritystoimintaani. Kiitos kaikille kouluttajille, mentoreille, arvioijille ja kurssilaisille!

Effision Juho Liljeroosin oppeja palvelumuotoiluun.

Saavutettavuuden verkkokurssi amerikkalaisten yliopistojen, kuten Harvardin, MIT:n ja Chigagon, ammattitaidolla.

 

Effision, Edx:n ja Invalidiliiton kurssitodistukset LinkedIn-profiilissani.

 

Asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja tukijoita

Tein Havutassu-verkkokaupan perustaja Nika Fennanderille sivuston kieliasun tarkistuksia ja verkkokaupan tuotekuvien käsittelyä sekä lisäsin ja yhdenmukaistin tuotteiden kuvatekstejä.

Yhteistyöneuvotteluja ja neuvoja kokemusasiantuntija Tuomo Burmanilta.

Logon suunnittelu keväällä 2020.

Verkkosivujen, markkinointimateriaalien ja markkinointisuunnitelman laatiminen yritykselleni ja myös Tmi Coltranen visuaalisuusoppaan kielenkorjaustyö.

Opiskeluryhmämme saavutettavuuskartoittajakoulutuksen harjoitustyö keväällä 2018.

Asiantuntijana ja esiintyjänä Metsähallituksen Esikoto-hankkeen ja Liminganlahden luontokeskuksen esittelyvideolla.

Tukilinja tuki 1500 euron apurahalla saavutettavuuskartoittajakoulutusta ja yritykseni aloittamista vuonna 2018.

Ideointipalavereja ja yhteisiä koulutuksia sekä promokuva Laplay-sylitason kanssa.

Yhteistyötä ja koulutusta.

Litteroin noin tunninpituisen nauhoitetun koulutustuokion kirjalliseen muotoon syksyllä 2019.

Suomen vammaisyrittäjät ry. VamY

Yhdistyksen hallituksessa ja sihteerinä 2020 alkaen. Vuonna 2019 perustettu yhdistys VamY edistää vammaisten yrittäjien yhteistyötä ja toimintaverkostoja. Lisäksi sen tavoitteena on yritystulojen ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittaminen kannustavasti, valtakunnallisesti yhtenäinen ja nykyistä laajempi henkilökohtainen apu ja liikkumisen tuki yritystoiminnan mahdollistajana sekä vaikuttaa EU-tukiin vammaisyrittäjien erityistarpeisiin.

 

Share
Visit Us
Follow Me
Tweet
SOCIALICON