040 911 4505 heidi@accessdesign.fi

Tietosuojaseloste

Palaute- ja yhteydenottolomakkeen tai sähköpostitse annetun viestin tietosuojaseloste. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12 ja 13 artiklat.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Kaikkikokee – Accessdesign

Heidi Hamari-Martimo,
Anteronrinne 12,
90830 Haukipudas

Puhelin 040 911 4505, sähköposti  heidi@kaikkikokee.fiheidi@accessdesign.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Heidi Hamari-Martimo, puh. 040 911 4505, sähköposti heidi@kaikkikokee.fi 

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Heidi Hamari-Martimo, puh. 040 911 4505, sähköposti heidi@kaikkikokee.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään palautteiden ja yhteydenottojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohtaan e sekä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 10 §:ään.

Kaikkikokee.fi-sivuston palaute- ja yhteydenottolomakkeen tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta sivuston ja verkkotunnuksen omistajalle. Lomakkeella kysytään palautteen lähettäjän tai yhteydenottajan yhteystiedot, ja viestin lähettäminen edellyttää yhteystietojen antamista. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä ja vastata hänen antamaansa palautteeseen ja lähettää sähköpostitse uutiskirjeitä sekä muita tiedotteita. Asiakkaan antamia henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen. 

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Palautteen antajan tai ilmoituksen tekijän yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. kaikkikokee.fi-verkkosivustolla palautteen tai muun viestin lähettäminen edellyttää yhteystietojen jättämistä roskapostin estämiseksi. 

Kerään käyttäjiltä ja vierailijoilta henkilötietoa asiakasrekisteriin. Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 2. henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;
 3. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 4. tapahtumiin liittyvää dataa, kuten palvelun tilaustietoja
 5. teknistä dataa, kuten tietoa evästeistä

Sensitiivistä tai muuten arkaluontoista henkilötietoa, kuten talouteen, terveyteen tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyviä tietoja, ei kerätä.

5. Henkilötietojen lähde

Rekisteri muodostuu

 • kaikkikokee.fi-verkkosivuston yhteydenottolomakkeella tai blogin kommenttikenttään annetuista henkilötiedoista
 • sähköpostitse osoitteeseen heidi@kaikkikokee.fi tai heidi@accessdesign.fi  lähetettyjen palautteiden, yhteydenottojen tai muiden tiedustelujen henkilötiedoista.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelee yksinyrittäjä Heidi Hamari-Martimo.

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Kaikkikokee.fi-verkkosivuston tekninen palveluntarjoaja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä ja sopimuksen perusteella.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun asia on käsitelty tai viimeistään vuoden kuluttua palautteen vastaanottamisesta.

Kaikkikokee.fi-sivuston tietokantaan tallentuneet palautelomakkeella lähetetyt tiedot poistuvat automaattisesti kahden viikon jälkeen palautteen lähettämisestä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
 • saada virheellinen henkilötieto korjattua
 • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen heidi@kaikkikokee.fi

Tietosuojaselosteen laatija Heidi Hamari-Martimo. 13.5.2020.

Share
Visit Us
Follow Me
Tweet
SOCIALICON